Ophavsret

ESSO, EXXON, EXXONMOBIL, MOBI™L og bestemte andre brands, varemærker og logoer tilhører ExxonMobil og dets datterselskaber. Ikke alle ExxonMobils mærker forekommer her på netstedet og ikke alle produkter, der angives her på netstedet, eller tjenesterne fås i alle lande. Adskillige produkter eller tjenester kan være markedsført under lokale varemærker i nogle lande. På dette netsted kan der forekomme mærker fra tredjeparter, når der henvises til disses korporationer eller deres produkter eller tjenester.

Brugeren kan kun videresende, distribuere, og/eller fotokopiere ExxonMobils materiale om ophavsret og fra dette netsted, såfremt hele den pågældende side eller dokument er uforandret og fuldstændigt, inklusive alle sidehoveder og -fødder, klausuler om ansvarsfritagelse og andre oplysninger. De må ikke kopiere disse dokumenter over på deres eget netsted.