Olieskift. Hvorfor? Hvor tit?

Regelmæssig service garanterer, at bilen eller motoren fungerer sikkert, længst muligt og økonomisk. Olieskift er en del af den regelmæssige vedligeholdelse. Hvorfor og hvor tit skal olien skiftes? Under kørsel iblandes olien urenheder, der lidt efter lidt reducerer oliens egenskaber. Man kan undgå gener fra urenheder ved at anvende olie af høj kvalitet og ved regelmæssigt at skifte olie. Nedenfor klarlægges nogle faktorer, der har indvirkning på svækkelse af olien og olieskiftsinterval.

Hvor skal olien tjekkes regelmæssigt

Takket være udviklingen i motorteknikken er bilerne i dag meget pålidelige, og deres serviceintervaller er ofte tusinder af kilometer længere end på tidligere modeller.
  Det er selvfølgelig en positiv nyhed. Men det betyder også, at tjek og eventuel påfyldning af olie er vigtigere end før.  Hvis du ikke gør det, risikerer du at beskadige motoren.
Når olieniveauet daler, bliver den resterende olie mere belastet, hvorved den bliver snavset og slides hurtigere, og bilens præstationsevne svækkes. Der er fare for, motoren slides hurtigere, at den overophedes eller sågar brænder sammen.

Hvornår skal olien tjekkes

De fleste bilfabrikanter anbefaler et ugentlig tjek. Hvis oliestanden falder fra maksimumniveau til minimumniveau over en strækning på mindre end 1.500 km, bør motoren kontrolleres. Olieforbruget varierer efter bil og kørestil.

Vann


Drivstoff


Annet forbrenningsavfall


Bruksforholdenes betydning


Betydningen av oljens kvalitet


Bestemmelse av skifteintervall


Lær mere om Mobil 1™


Mobil 1-teknologi i motorsport


Find den rigtige olie til din bil


Produktvælger


Køb Mobil 1™ her


Køb fra en distributør