Beskyttelse af persondata

Exxon Mobil Corporation og dets datterselskaber (herefter benævnt: ”ExxonMobil”) sætter pris Deres interesse for dette netsted og andre tilsvarende ExxonMobil netsteder eller netsteder, hvortil der er oprettet link (herefter benævnt: netsted). Beskyttelse af Deres persondata ligger os stærkt på sinde, og vi vil gerne have Dem til at forstå vor praksis med hensyn til indsamling af data fra personer, der besøger vore netsteder samt om, hvordan disse data anvendes. Kontroller hver enkelt del eller side af det netsted, som De benytter. Visse dele eller sider på netstedet kan indeholde ændringer, om hvordan De benytter den del eller side efter de gældende retningslinjer for behandling af personoplysninger, f.eks. kan visse applikationer kræve flere yderligere oplysninger fra Dem.

Oplysninger og anvendelser
Når nogen besøger netstedet, indsamler serveren automatisk data, der tillader netstedet at kommunikere med den besøgendes computer under besøget. Vi sporer også sådanne oplysninger, såsom antal besøg på netstedet, hvilke dele de besøgende vælger, IP-adressen (den internet-adresse, udbyderen af internettjenesten har tildelt netop Deres computer), domænetype og browsertype (f.eks. Netscape eller Internet Explorer), dato og klokkeslæt. Vi anvender den slags oplysninger til brug for statistikker til hjælp for udformning og administration af netstedet.

Den slags oplysninger afslører ikke personlige oplysninger, som kan sætte os i stand til at identificere eller lokalisere de individuelle gæster på netstedet. Databeskyttelsen vedrører fokusering på personlige oplysninger, dvs. oplysninger, hvormed et bestemt individ kan identificeres, såsom navne, adresser, e-mail-adresser og telefonnumre. Hvis De under besøget opgiver Deres navn, udfylder en bestillingsblanket, deltager i en konkurrence eller giver os andre oplysninger, kan De muligvis dermed give os flere personlige oplysninger. Vi kan indsamle og anvende sådanne personlige oplysninger, når vi sender Dem vore produkter eller tjenesteydelser, fakturerer Dem for ønskede produkter og tjenesteydelser, eller til at markedsføre produkter og tjenesteydelser, som vi formoder De er interesseret i, eller for at holde kontakt med Dem i et eller andet øjemed.

Sådan som det forklares nedenfor i afsnittet ”Formidling af oplysninger til tredjeparter”, hverken distribuerer eller sælger vi personlige oplysninger til tredjeparter, så de kan blive i stand til at markedsføre produkter eller tjenesteydelser til Dem. Som det også forklares nedenfor i afsnittet ”Ophør med benyttelsen/ændring af oplysninger”, påtager vi os at slette Deres personlige oplysninger fra vor database inden for en rimelig tidsfrist, så De fra vor side ikke vil blive kontaktet på et senere tidspunkt. Såfremt De meddeler os, at personlige oplysninger, der tidligere er sendt til vort netsted, ikke længere er gældende, foretager vi de nødvendige rettelser.

Data gemt på Deres computer
Vi kan deponere visse data (der kendes under betegnelsen en ”cookie”) på Deres computer, når De læser eller besøger vort netsted. Disse data gør benyttelsen af netstedet lettere og garanterer, at De ikke behøver at indtaste alle personlige oplysninger, hver eneste gang netstedet besøges. Hvis De skulle ønske det, kan De desuden fjerne eller blokere den slags data fra deres computer. (Funktionen ’Hjælp’ eller brugervejledningen kan vise, hvordan det gøres).

Oplysninger fra børn
Dette netsted kan specielt interessere børn, men ExxonMobil søger ikke at indsamle personlige oplysninger via netstederne om eller fra personer, der er under 17 år.

Hyperlink
Dette netsted har link til netsteder, som ExxonMobil hverken ejer, administrerer eller vedligeholder. Vi kan heller ikke holdes ansvarlige for disse siders databeskyttelsespolitik og -praksis, og vi kopierer eller garanterer heller ikke disse siders databeskyttelsesmetoder. Vi kan heller ikke tage ansvar for nogen som helst politik og praksis på et sådant netsted, hvorfra De har fulgt et link til vort netsted. Vi anbefaler, at De kontrollerer databeskyttelsespolitikken på andre netsteder og kontakter internetudbyderen, såfremt et eller andet foruroliger Dem, eller De har spørgsmål.

Formidling af oplysninger til tredjeparter
Kommunikation via internettet og forsendelse af oplysninger, produkter og tjenesteydelser til Dem på anden måde kræver utvivlsomt, at tredjeparterne formidler eller behandler personlige oplysninger om Dem, men ExxonMobil hverken sælger eller distribuerer Deres personlige oplysninger til formål, der giver tredjeparter mulighed for at markedsføre deres produkter og tjenesteydelser til Dem.

Vi anvender andre firmaer og personer til at udføre nogle opgaver for os. Som eksempler herpå kan nævnes ordreekspedition, leverancer, håndtering af post og e-mail, fjernelse af gentagne oplysninger fra kundelister, dataanalyse, markedsføringsassistance, kreditkortbetalinger og kundebetjening. Disse personer har adgang til de personlige oplysninger, som de skal bruge for at kunne udføre deres opgaver, men de må ikke anvende disse oplysninger til nogen som helst andre formål.

Personlige oplysninger, der er indsamlet af ExxonMobil, kan overføres mellem deres forskellige divisioner og datterselskaber verden over, til tider også fra et land inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til et land udenfor. Ved at afgive oplysninger til netstedet indvilliger gæsten dermed også udtrykkeligt i, at overførsel af databeskyttede oplysninger eventuelt kan ske hen over landegrænserne.

Følsomme oplysninger
ExxonMobil søger ikke at skaffe følsomme oplysninger af netstedets besøgende, medmindre loven kræver at det gøres, f.eks. i rekrutterings- eller ansættelsessituationer. Til følsomme oplysninger regnes oplysninger vedrørende: Hudfarve eller etnisk oprindelse, politisk tilhørsforhold, religiøse eller andre tilsvarende overbevisninger, fagforeningsmedlemskab, fysisk eller psykisk sundhedstilstand, seksualliv eller strafferegister. Vi beder venligst om, at De ikke selv giver os denne type følsomme oplysninger. Såfremt De alligevel giver os sådanne oplysninger, anvender ExxonMobil disse oplysninger med Deres billigelse på måder, der er forklaret under punktet ”Beskyttelse af persondata” eller på måder, der afklares på det tidspunkt, sådanne oplysninger afsløres.

Ophør med benyttelsen/ændring af oplysninger
De kan ved at sende et brev eller en e-mail til vor kundetjeneste til den adresse, der er angivet i nedenstående afsnit ”Kontakt ExxonMobils kundetjeneste”, anmode om at få fjernet Deres personlige oplysninger i vor database, så De ikke i fremtiden modtager henvendelser fra os. De kan ligeledes, ved at sende et sådant brev eller e-mail, ændre de personlige oplysninger, som vi tidligere har indsamlet om Dem.

Brugervilkår, meddelelser og rettelser
Hvis De ønsker at besøge vort netsted, er Deres besøg og evt. uoverensstemmelser om databeskyttelse underlagt disse retningslinjer for behandling af personlige oplysninger og almene brugervilkår, inklusive begrænsninger i erstatning, voldgift og retsanvendelse. Vi forbeholder os ret til at ændre disse retningslinjer når som helst og uden forudgående meddelelse herom.

Kontakt ExxonMobils kundetjeneste
Hvis De skulle have spørgsmål om retningslinjerne for behandling af personlige oplysninger, benyttelsen af eller for Deres besøg på dette netsted, kan De kontakte følgende adresse:

Exxon Mobil Corporation
Attn: Customer Relations
Box 1049
Buffalo, New York
14240-1049